Thuiszorg
"onze zorg"
“ONZE ZORG” is een kleinschalige organisatie met PASSIE voor uw totale thuiszorg.

“ONZE ZORG” wil dat ouderen op een waardige manier oud kunnen worden en zo lang mogelijk de regie over het eigen leven kunnen behouden. Zelfstandig thuis, zo nodig met ondersteuning en zorg.

Soms heeft u thuis zorg nodig. Na terugkeer uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum bijvoorbeeld. Maar ook wanneer het u niet meer lukt alles op eigen kracht te doen. Dan is het fijn dat er mensen voor u klaar staan. Professionele mensen die u ondersteunen op de manier die u prettig vindt.

“ONZE ZORG” biedt thuiszorg naar uw behoefte en beleving. U kunt bij ons terecht voor een breed pakket aan diensten.

• Huishoudelijke verzorging
• Persoonlijke verzorging
• Palliatieve zorg
• Verpleging
• Begeleiding
• Zorg voor mensen met een lichamelijke/verstandelijke beperking
• Hulp bij boodschappen, winkelen, begeleiding ziekenhuis en/of dokters bezoek

Zorg aanvragen

Wanneer u zorg nodig heeft is één telefoontje of e-mail naar thuiszorg “ONZE ZORG” genoeg om het te regelen.
Wij bekijken samen met u welke zorg u nodig heeft en verzorgen de aanvraag naar het CIZ voor een AWBZ-indicatie en of WMO.